Khosbayar

МҮЭ-ийн холбоо Дорнод аймгийн хамгийн зүүн захад орших анхан шатны ҮЭ-ийн хороо “Петрочайна дачин Тамсаг Монгол” ХХК-нд ажиллаа

Стратегийн чухал бүтээгдэхүүн болсон Дорнод аймгийн матад суманд газрын тосны олборлолт хийдэг “Петрочайна Дачин тамсаг…