Khosbayar

МҮЭ-ийн холбооноос албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийн хөдөлмөрийн суурь эрхийг дэмжих чиглэлээр явуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө хэлэлцлээ

2019-2021 онд авч хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний өнөөдөр /2019.01.18/-ийн хэлэлцүүлэгт МҮЭХЕЗ-ийн тэргүүлэгчид, ажлын алба, салбар, орон нутгийн…