Төв аймгийн ҮЭ-ийн холбооноос УИХ-ын нэр бүхий гишүүдэд санал хүргүүллээ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *