МҮЭ-ийн холбооны дэргэдэх нийгэм, эдийн засгийн хорооны гишүүдийн анхааралд

МҮЭ-ийн холбооны дэргэдэх нийгэм, эдийн засгийн хорооны хурал 2019 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн 15 цагт МҮЭХ-ны хурлын танхимд хуралдана.

Тус хурлаар МҮЭХ-ноос хөдөлмөр, нийгмийн бодлогын хүрээнд 2018 онд хийгдсэн ажил, цаашид хийх ажлын чиглэлийн талаар хэлэлцэнэ.

Хөдөлмөр, нийгэм хамгааллын бодлого төлөвлөлтийн газар

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *