МҮЭ-ийн холбооны тэргүүлэгчдийн хурал болов


МҮЭ-ийн холбооны Ерөнхий зөвлөлийн тэргүүлэгчдийн хурал 2019 оны 1 сарын 21-нд боллоо. Энэ удаагийн Ерөнхий зөвлөлийн тэргүүлэгчдийн хурлаар МҮЭ-ийн холбооны Ерөнхий зөвлөлийн хурлын тов, хэлэлцэх асуудлыг батлах, харъяа газруудийн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталж, дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, ҮЭ-ийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах удирдамж баталж, ажлын хэсэг байгуулах, УИХ, Засгийн газарт МҮЭ-ийн холбоодоос санал, шаардлагыг тавих асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *