Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт 2019-2020 оны Улсын хэлэлцээрийг ойрын үед эхлүүлэх саналыг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдаас ирүүллээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *