Салбарын яамдуудад чиглэл хүргүүлэхээр боллоо.


Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт Үндэсний хорооны хурлаар МҮЭ-ийн холбоог төлөөлсөн гишүүдийн саналыг үндэслэн мэргэжил үйлдвэрлэлийн салбарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг салбаруудад шинэчилэн тогтоож мөрдүүлэх, “Нийгмийн түншлэлийг хөгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 370 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг салбарын яамдад хангуулах зэрэг асуудлаар Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас чиглэл хүргүүлэхээр тогтлоо.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *