Хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн гурван талт улсын хэлэлцээрийн заалтыг хэрэгжүүлэх хүрээнд албан томилолтын зардлыг шинэчлэн тогтоосон байна

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *