ОУВС-ийн Монгол дахь суурин төлөөлөгчид хүсэлт хүргүүллээ

ОУВС-гаас “Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газартай 2018 оны 07 дугаар сарын сүүлээр хийх яриа хэлэлцээний хүрээнд төрийн албан хаагчдын цалин орлогыг нэмэгдүүлэх, тэдний амьжиргааг дээшлүүлэх нөхцөл бололцоог гарган Монгол Улсын Засгийн газрыг Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт Улсын хэлэлцээрээр хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэн үр дүнтэй хамтран ажиллахыг олон мянган ҮЭ-ийн гишүүд, ажилтнуудын эрх ашгийг төлөөлөн МҮЭ-ийн холбооноос дахин хүсэлт хүргүүллээ

Та мэдээллийг бусадтай хуваалцаж биднийг дэмжээрэй.
NameE-mailWebsiteComment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *